A Régmúlt a Jelenben Hagyományőrző Közhasznú Egyesület honlapja
Szólád

Csikóréti Ökogazdaság


A gazdaság Somogyfajsz, a Belső-Somogy-i térség egyik kis faluja mellett található. A falu, s környezete ideális hely az ökológiai alapú mezőgazdasági termelés folytatásához, hiszen a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet határán, nagykiterjedésű erdők ölelésében fekszik, környékén ipar nincs, nyugati oldala vegyszermentes, azaz nagyüzemi növénytermesztés ott soha nem folyt. Klimatikus viszonyai mentesek a szélsőségektől, csapadékellátottsága viszonylag kiegyensúlyozott és bő.
A tájvédelmi körzet több ezer hektáros, vadban gazdag területén ritka növények, növénytársulások találhatók. Az erdőségben megbúvó lápos területekben, homoki legelőkben és tavakban gazdag vidék változatos élőhelyet biztosít sok állat- és növényfajnak, a terület biodiverzitása jelentős mértékben emeli e vidék értékeit.
A környék falvaiban a régmúltban leginkább a külterjes állattartás volt a meghatározó gazdasági erő. Az elmúlt évtizedekben a mezőgazdasági termelés szerkezet-váltásai szinte teljesen elsorvasztották azokat a gazdálkodási formákat, melyekkel az amúgy nem túl termékeny talajon folytatott gazdálkodással eleink megélhetésüket biztosították. Környékünkön talán épp az erdőgazdálkodásnak és a szántók átlagnál csekélyebb termőértékének köszönhetően nem teljesedett ki a monokultúrák uralma, maradtak meg a fás legelők, lápi rétek. Ezek mára amellett, hogy „vadregényesek”, elhanyagolt állapotban vannak, hiszen a már említett mezőgazdasági struktúraváltások nem kedveztek az ezeken folytatott gazdálkodásnak. Helyreállításuk csak legeltetéssel oldható meg környezetbarát módon.

A jellegzetes Belső-Somogy-i táj bemutatására, a hasonló adottságú területeken folytatható gazdálkodás fölélesztésére tesz kísérletet a Csikóréti Ökogazdaság, mely nevét a falu mögött nyugatról elterülő fás legelő néphagyomány szerinti elnevezéséről kapta.
A gazdaság 25 hektárja szinte teljes egészében ezen a területen található. Ez a nagyság megegyezik az EU-ban található ökológiai alapon működő farmgazdaságok átlagos méretével. A magyar „agrár-köztudat” gazdálkodási szempontjaiból jelentősnek nem mondható nagyságú területen megtalálható a Belső-Somogyra jellemző szinte összes növénytársulási forma, illetve természetföldrajzi jellegzetesség.

A keleti oldalon lévő kéthektáros lombhullató erdőben föllelhető tölgy, gyertyán, kőris, vadgesztenye, feketedió, hogy csak a legjellemzőbb fafajokat említsük, aljnövényzetében erdei vadvirágok sokaságát találhatjuk. Ez a rész tulajdonképpen egy kastélypark folytatása, a kastély építtetői (Kund család) telepítették az 1870-es években, ám 60 éve nem gondozza senki, így maradhatott meg a dús, változatos aljnövényzet, mely számos madárfajnak ad otthont.
Az erdőt elhagyva egy üde rétre érünk, mely kaszálóként hasznosul. Ezt váltja a zsombékos nádas, mely körülöleli a mintegy másfél hektáros lápi éger-kőris erdőt. A lápon túl egy kb. 15 hektáros homoki ősgyepes legelő terül el. A legelő „őrzője” két, 200 évnél is idősebb hatalmas kocsányos tölgy. Északi oldalról a Csikórétet a falutól természetes határként egy nádas választja el, nyugatról patak és a Szent Vendel kápolna határolja. A terület egészén mintegy 100 különböző fajú növény él, köztük nem egy védett.

A terület csak kevés számosállat eltartását biztosítja, így terveink szerint ezeket legfőképp a rétek karbantartásáért, trágyájukért, saját ellátásunkért, illetve bemutatási céllal tarjuk majd, közvetlen gazdasági hasznuk csekély (5-10 db szarvasmarha extenzív tartása, szaporulat eladása, vagy 50-80 db rackajuh). Reményeink szerint bevételeinket közvetlenül a kaszáló és az erdő mellett található belterületi szántón folytatott zöldség-gyümölcstermesztés adja majd, illetve vizsgálandó kérdés a szabadtartásos (vándor-ólas) baromfitartás (hús-tojás) lehetősége is.

A belterületi rész közvetlen kapcsolatban áll a réttel. A több mint 1 hektáron, az utcafronton található két, helyreállítható állapotban lévő parasztház, melyek felújítási, illetve az eredetihez közeli állapot eléréséhez szükséges tervek elkészültek, a munkálatokat tavasszal elkezdjük. A régebbi - 1894-ben épült ház - eredeti funkcióit megtartva rendszeres vendégeink szállása lenne, illetve ennek gazdasági udvarán tartanánk állatainkat, míg a mellette lévőt saját igényeinknek megfelelően, állandó lakás céljára alakítanánk át, részben megtartva, de nem öncélúan utánozva a paraszti kultúra által létrehozott építészeti megoldásokat, kertkultúrát, s egyéb értékeket, és mindenképpen energiatakarékos megoldásokat alkalmazva, ún. passzív-házzá alakítanánk át.

A terület a Biokontroll Hungária Kht. által ellenőrzött. A Csikórét bekerült az EU Natura 2000 programjába, mely a különösen fontos természeti értékek védelmét szolgálja.
www.regmultajelenben.shp.hu

Honlapkészítés